KOMENDANT WRĘCZYŁ WYRÓŻNIENIE ZA PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

KOMENDANT WRĘCZYŁ WYRÓŻNIENIE ZA PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu gościło dzisiaj (30 maja) w siedzibie jednostki dyrektora i pedagoga Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Sączu. Wszystko za sprawą wyróżnienia „Piątki” tytułem Lidera Projektu pod hasłem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Wyróżnienie w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na ręce Lucyny Zygmunt - dyrektora placówki, przekazał insp. Marek Rudnik - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Gimnazjum nr 5 jest pierwszą szkołą na terenie Sądecczyzny, która posiada tytuł Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

***

Małopolski Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa to program prewencyjny, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i holenderskiej Policji.  Jest projektem koordynowanym przez Policję i inicjującym współpracę wielu podmiotów w kwestii dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. Opiera się na trwałej współpracy: PLACÓWKA OŚWIATOWA – POLICJA – PARTNERZY ZEWNĘTRZNI. Jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego, w tym również na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Placówki oświatowe przystępują do niego na zasadzie dobrowolności.

W ramach projektu m.in. organizowane są spotkania z uczniami i ich rodzicami na temat odpowiedzialności prawnej i unikania zagrożeń oraz szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie postępowania nauczycieli i metod współpracy szkoły z Policją w sytuacji zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest od 2005 roku, a pierwszą szkołą, która do niego przystąpiła było Gimnazjum nr 5 im. św. Kingi w Nowym Sączu.