Celem jest „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”. 20 marca w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zebrano jej blisko 18,5 litra

Celem jest „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”. 20 marca w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zebrano jej blisko 18,5 litra

By uczcić setną rocznicę powstania polskiej Policji na terenie województwa małopolskiego prowadzona jest akcja krwiodawstwa pod hasłem „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”. Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy sądeckiej komendzie aktywnie włączył się w tę szlachetną inicjatywę organizując zbiórkę krwi w siedzibie sądeckich policjantów.

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu było gwarno i tłoczno, a krwiodawców przybywało z godziny na godzinę. Łącznie tym cennym darem podzieliło się 41 osób oddając 18 450 mililitrów życiodajnego płynu.

Krew oddał m.in. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. Jarosław Tokarczyk, policjanci oraz pracownicy cywilni sądeckiej jednostki. W kolejce do rejestracji ustawili się także funkcjonariusze Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownicy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu oraz mieszkańcy miasta.

Inicjatywę pn. „100 litrów krwi na 100-lecie Policji” można wspierać do końca lipca br. oddając krew w nowosądeckim oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 9a) przy rejestracji informując, że oddaje się krew na akcję „100 litrów krwi na 100-lecie Policji” (akcja ma nadany indywidualny numer K139). Zebrana krew pozwoli zabezpieczyć ten cenny dar dla chorych i potrzebujących ze szpitali i klinik naszego regionu.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. Jarosław Tokarczyk serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wczoraj oddały krew w sądeckiej komendzie Policji oraz zachęca do dalszego włączania się w tę szlachetną inicjatywę.