13 litrów oddanej krwi i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - dwa wyróżnienia jednego dnia

13 litrów oddanej krwi i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - dwa wyróżnienia jednego dnia

Mł. asp Paweł Poręba to dzielnicowy Osiedla Nawojowskie w Nowym Sączu. Od wielu lat wyróżnia się swoją postawą nie tylko w służbie, ale również poza nią, co potwierdziły dwa kolejne podziękowania, złożone na ręce dzielnicowego jednego dnia.

Pierwsze dotyczyło wyróżnienia za zasługi na rzecz krwiodawstwa: w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi. Dwa dni temu mł. asp. Paweł Poręba odebrał wyróżnienie i podziękowanie za oddanie 13 litrów krwi! Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcę Krwi II Stopnia wraz z wyróżnieniem odebrał z rąk Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jerzego Polczyka i nadkom. Tomasza Florka oraz Tomasza Strojnego – Prezesa HDK przy KMP w Nowym Sączu.

Tego samego dnia do sądeckiej komendy wpłynęło podziękowanie, z prośbą o wyróżnienie dzielnicowego Pawła Poręby, jednak w zupełnie innej sprawie. Z pisma można było wyczytać, że w rejonie kościoła zgubiono torebkę. Tę torebkę wraz z dokumentami znalazł mł. asp. Paweł Poręba i mimo, że był tego dnia po służbie ustalił właścicieli, skontaktował się z nimi, a następnie przekazał im ich własność.

Taka postawa dzielnicowego wzbudziła uznanie i szacunek tych osób, dlatego na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu przekazali dzielnicowemu podziękowania. W piśmie możemy przeczytać m.in.:

 

Podobne zdarzenia miały miejsce 20 i 21 sierpnia. Wówczas mł. asp. Paweł Poręba, także będąc po służbie, zatrzymał trzech sprawców kradzieży sklepowej przy ulicy I Brygady w Nowym Sączu.

Poniżej przekazanie odznaki za honorowe krwiodawstwo: