Petycje KMP w Nowym Sączu

Polishl.p.  nr sprawy  skan          data złożenia petycji  

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu


wnoszącego lub podmiotu,


w interesie którego


petycja jest składana


 

przebieg postępowania                     
 
Petycje KMP w Nowym Sączu
Status (workflow):