Sądecka Policja przyjmuje dokumenty kandydatów do służby

Sądecka Policja przyjmuje dokumenty kandydatów do służby

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu będą przyjmowane dokumenty kandydatów do służby w Policji.

Komplet dokumentów należy złożyć wyłącznie osobiście w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ulicy Artura Grottgera 50, w każdy roboczy wtorek, w godz. 9.00 -12.00.

Telefon sekretariatu Wydziału Wspomagającego: 18 442 41 21.

Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie małopolskiej Policji. Poniżej link:

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji