Podziękowanie dla policjantów za profesjonalizm i podejście do dzieci podczas obchodów Dnia Dziecka

Podziękowanie dla policjantów za profesjonalizm i podejście do dzieci podczas obchodów Dnia Dziecka

Przewodnicząca sądeckiego regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu złożyła podziękowanie za udział policjantów i przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas obchodów tegorocznego Dnia Dziecka, organizowanego przez członków stowarzyszenia. W podziękowaniu przewodnicząca podkreśliła fantastyczne podejście policjantów do dzieci, jak również ich profesjonalizm.

Poniżej treść podziękowań:

Sz. P. mł. insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu

Szanowny Panie Komendancie, 

w imieniu zarządu Regionu IPA Nowy Sącz jak również dzieci i rodziców uczestniczących w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez nasz region w dniu 9 czerwca br. w Feleczynie, pragnę serdecznie podziękować za skierowanie policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP oraz PP w Nawojowej.

Obecność policjantów na pikniku wzbudziła ogromne zainteresowanie i radość dzieci. Przeprowadzili oni bardzo interesującą i ciekawą pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeplataną quizami i zagadkami, które były bardzo profesjonalnie przygotowane stosownie do wieku obecnych tam dzieci. Pomimo, iż w pikniku udział brały dzieci funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, to jak mówiły dzieci, po raz pierwszy miały okazję siedzieć w środku radiowozu i na motocyklu. Obecni funkcjonariusze bardzo dzielnie radzili sobie z pytaniami zadawanymi przez dzieci, które niejednemu dorosłemu sprawiły by kłopot.Każda dobra odpowiedź nagradzana była odblaskowymi kamizelkami oraz słodyczami, które wręczali policjanci oraz członkowie zarządu.

O profesjonalizmie i prawidłowym podejściu do dzieci podległych Panu policjantów świadczyć może fakt, że pomimo obecności animatorów prowadzących zajęcia, to wokół nich przez długi czas skupiły się dzieci i jeszcze po zakończeniu pogadanki miały dużo pytań.

Mając powyższe na uwadze, raz jeszcze serdecznie dziękuję Panu Komendantowi oraz gratuluję tak profesjonalnie przygotowanych policjantów.

Elżbieta Gargula, Przewodnicząca Regionu IPA Nowy Sącz

Foto: Region IPA Nowy Sącz