Nabór do służby w Policji wciąż trwa

Nabór do służby w Policji wciąż trwa – zostań policjantem

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne  do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować tajemnicy.

Każdego roku, kilkaset osób rozpoczyna służbę w małopolskim garnizonie Policji, aw roku 2018 szanse na zostanie funkcjonariuszem Policji ma 360 osób.

Komendant Główny Policji wyznaczył terminy i limity przyjęć do służby w małopolskiej Policji na rok 2018:

TERMIN:                                 LIMIT:                                      

2 lipca                                   85 osób

24 września                          100 osób

27 grudnia                            100 osób

 

Dlaczego powinieneś wybrać służbę w Policji ?

 • Oferujemy stabilność zatrudnienia z przejrzystym systemem awansowania
 • Dajemy możliwość  uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat życia
 • Przez cały okres zatrudnienia proponujemy następujące warunki finansowe:

1) w trakcie szkolenia podstawowego uposażenie w kwocie 2.270 zł brutto (1.899 zł netto) oraz zakwaterowanie i wyżywienie w szkole Policji przez 6 miesięcy

2) po zakończeniu kursu zawodowego podstawowego 3.030 zł brutto (2.680 zł netto) plus dodatek ok. 100 zł

3) w roku 2018 oraz w 2019 planowane są kolejne podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy Policji

 • stosujemy system dodatków za kolejne stopnie policyjne (np. dodatek za stopień posterunkowego wynosi 1.050 zł, starszego posterunkowego – 1.090 zł, sierżanta – 1.180 zł)
 • jak również dodatek z tytułu wysługi lat – uposażenie wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do 20% po 20 latach służby i do 35% po 35 latach służby
 • przyznajemy nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, oraz nagrody motywacyjne czy jubileuszowe

W roku 2017 zaplanowano w budżecie małopolskiej Policji ponad 13,2 mln zł, które zostały rozdzielone pomiędzy funkcjonariuszy w garnizonie:

 • dbamy o wygląd policjantów - coroczna „mundurówka” czyli dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego
 • oraz o ich efektywny wypoczynek - coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta – ok. 400 zł/os.
 • gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby (zależne od ilości kilometrów)
 • wypłacamy ryczałt za brak mieszkania – ok. 200-400 zł na miesiąc
 • a w momencie  kupna lub budowy domu deklarujemy dofinansowanie – 4.864 zł/os.

Każdy policjant ma możliwość:

- dokształcania się, w tym korzystania z bogatej oferty kursów specjalistycznych realizowanych w szkołach Policji

- skorzystania co roku z płatnego urlopu wypoczynkowego  w wymiarze 26 dni roboczych

korzystania z  urlopów dodatkowych

- pobrania zasiłku na zagospodarowanie się, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, który  przysługuje w związku z mianowaniem na policjanta  w służbie stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad  rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej Policji, w zakładce praca w Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji lub pod numerem telefonu 12 61 54 068 lub 0-78; e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pljak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, bud. 9 - w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

                           

źródło: KWP Kraków