Rywalizowali w udzielaniu pierwszej pomocy - kolejny sukces sądeckich policjantów

Rywalizowali w udzielaniu pierwszej pomocy - kolejny sukces sądeckich policjantów

Udzielanie pierwszej pomocy człowiekowi w stanie nagłego zagrożenia życia, to nie tylko obowiązek moralny, ale także prawny. Szczególne wymagania w tym zakresie ciążą na funkcjonariuszach Policji, którzy z racji pełnienia swojej służby stale podnoszą swoje kwalifikacje i są w ciągłej gotowości.

Podczas eliminacji wojewódzkich VI ogólnopolskich zawodów „Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, dwaj sądeccy funkcjonariusze – sierż. szt. Marcin  Osipowicz i asp. Sebastian Brożyna zdobyli drużynowo drugie miejsce.

Głównym celem zawodów było podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, upowszechnianie idei i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wyłonienie reprezentacji garnizonu małopolskiego, która będzie uczestniczyć w ogólnopolskim finale w Szkole Policji w Słupsku w dniach 28-30 maja 2018 roku.

W rywalizacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wzięło udział 21 dwuosobowych zespołów, reprezentujących wszystkie komendy powiatowe i miejskie w garnizonie małopolskim.

I miejsce w klasyfikacji zespołowej wywalczył  Oddział Prewencji Policji w Krakowie, uzyskując 86 punktów. Drugie miejsce na podium, z liczbą punktów 72, zdobyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Na trzecim miejscu uplasowali się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, uzyskując 72 punkty.

Asp. Sebastian Brożyna jest funkcjonariuszem od 13 lat, aktualnie pełni służbę w Wydziale Kryminalnym. Jest także ratownikiem ochotnikiem w Grupie Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

Sierż. szt. Marcin Osipowicz w Policji pełni służbę od 10 lat, obecnie w Referacie do spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Wydziału Prewencji.

oprac. na podstawie/źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/