W trakcie prac przy moście ujawniono minę przeciwpancerną z okresu II wojny światowej

W trakcie prac przy moście ujawniono najprawdopodobniej pozostałości po II wojnie światowej

Dzisiaj (tj. 16 maja) dyżurny sądeckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w trakcie prac prowadzonych pod mostem na rzece Dunajec, ujawniono najprawdopodobniej niewybuch typu wojskowego z okresu II wojny światowej.

Na miejscu pracowała grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego z sądeckiej Policji. Powiadomiono patrol saperski z Krakowa, który sprawdził znalezisko i potwierdził, że jest to mina przeciwpancerna z okresu II wojny światowej. Do momentu jego przyjazdu, to miejsce zabezpieczali policjanci oraz strażnicy miejscy z Nowego Sącza.

W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!

Po otrzymanym zgłoszeniu policjanci powiadomią specjalistyczny patrol saperski, który w bezpiecznym miejscu zdetonuje pocisk, a do momentu jego przybycia zabezpieczą znalezisko.