Komunikat dla organizatorów zabaw sylwestrowych

Komunikat dla organizatorów zabaw sylwestrowych

W związku ze zbliżającym się terminem organizowania zabaw sylwestrowych, sądeccy policjanci przypominają organizatorom o obowiązku posiadania zezwolenia czyli licencji na korzystanie z utworów oraz zapłacenia wynagrodzeń autorskich. Za naruszenie tych obowiązków grozi odpowiedzialność cywilna i karna.

Organizatorzy zabaw sylwestrowych, m.in. właściciele lokali gastronomicznych, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Szkolne Rady Rodziców, osoby prywatne wynajmujące np. świetlice, sale w Domach Kultury itp., powinni zapoznać się z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Obowiązkiem każdego organizatora jest uzyskanie zezwolenia – licencji na korzystanie z utworów i zapłacenie wynagrodzeń autorskich, co wynika wprost z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy, kto narusza ten obowiązek, naraża się na odpowiedzialność cywilną (art. 79 ustawy) oraz na odpowiedzialność karną wynikającą z art. 116 ust. 1, 2 i 3 wymienionej ustawy.

Każdy może zawrzeć umowę licencyjną zgłaszając się do siedziby Dyrekcji Okręgu ZAiKS w Nowym Sączu przy ulicy Krakowskiej 26 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8.30 do 15.30 oraz w Krynicy-Zdroju przy ulicy Park Sportowy 3 w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 16.00. Umowę można zawrzeć również przy pomocy poczty mailowej, wysyłają wniosek na adres: Bozena.Niemiec@zaiks.org.pl lub Tomasz.Wilk@zaiks.org.pl